Dinh Thượng ở Sài Gòn

Trước nhiều ý kiến của người dân, chuyên gia, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM kiến nghị bổ sung tòa nhà 130 tuổi vào danh mục bảo tồn.