công trình hà nọi

triển khaiheej thống máy nóng lạnh

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một thiết bị có thể vừa khai thác vừa lưu trữ năng lượng mặt trờivới hy vọng một ngày nào đó sẽ mang điện đến các khu vực nông thôn.